Ridhushyra/kort

Ridhuskort (inkl grusbanan) Pris Grusbanan  Pris

Per gång
Månadskort
Kvartal
Halvår
Helår

60:-
200:-
450:-
750:-
1200:-

Per gång
Månad
Kvartal
Halvår
Helår
20:-
80:-
200:-
300:-
500:-
 
Hyra hela ridhuset Konto:
Per timme
Halvdag, 6 tim
Heldag
250:-
850:-
1 500:-
 Bankgiro 5773-9799, EquiDal
Copyright © 2015 Equidal